5.5.12

BEVRIJDINGSDAG: 15 AUGUSTUS!

mijn vader


vanochtend bereikte mij deze foto. zo nu en dan worden er een aantal foto's van vroeger richting mijn mailbox gezonden vanaf mijn ouderlijk huis. pa zit dan in zijn oude archief te struinen en bedenkt zich dan dat ik wellicht 'iets' met de foto's zou kunnen... soms is het ook uit pure trots dat hij foto's toezendt... zo ook deze!
mijn vader lachend met een takke(n)pruik rond zijn helm, geweer voor zich...achttien jaar is ie, en hij voelt zich trots! in dit geval is de toevoeging 'pauw' wat overbodig gezien de weelde op zijn hoofd! hij moest in militaire dienst. er was geen ontkomen aan. vreemd genoeg eigenlijk, dat je je als jongeling zo stoer kan voelen met een groen apenpak aan, een loei zware helm op en kisten die als lood aan je voeten zaten ik krijg een beetje pino associaties. en dan natuurlijk het wapen! dat prijkt voor zijn borst alsof het een sierraad is. tja, hoe word je als jongen toch ook al vroeg in een hok gedrukt: wees man! zijd stoer!... en toch begrijp ik het wel: mijn vader behoorde niet tot de 'niet toegelatenen'. hij kwam door de keuring! hoe great is dat!! en ook vind ik het super stoer ja echt! dat hij nooit heeft getracht, om onder deze dienstplicht uit te komen. hoevelen hadden geen zin in dit zware lange militaire spel; hadden morele bezwaren; wilden liever andere dingen doen en vervalsten een medisch certificaat, kwamen met inschrijfbewijzen bij universiteiten, of andere bewijsstukken...of benadeelden de eigen gezondheid ten einde te worden afgekeurd. in  de franse tijd geschiedde dit> jongens lieten hun wijsvinger afschieten of afhakken, waardoor men geen musket meer kon bedienen! naast de plicht om in dienst te treden waren er binnen deze 'belasting in natura' natuurlijk legio mogelijkheden om een opleiding te volgen! mijn vader haalde er zijn grootrijbewijs! enne, fijn om dan ook binnen deze verplichting als chauffeur dienst te doen! geen slechte bezigheid!
en dan heb je nog de verhalen uit de diensttijd die hij met voelbare meewarigheid vertelde: ...'s nachts hadden de jongens een brandende sigaret tussen de tenen van een slapende militair geplaatst...en lachen dat ze deden, als ze uit de verte na een tijdje wachten, ineens een schreeuw hoorden...'

verhalen, zoveel verhalen ook van mijn beide opa's uit hun vroegere tijd...alleen toen was het 'voor het echt': de oorlogstijd! toen kon je niet lachend met een bajonet voor je borst op de foto...het spel was echt geworden! bizar echt! en god zij dank? kwam er op 5 mei pas veel te laat een einde aan deze bizarre echtheid!! thans voor nederland! op 8 mei pas voor heel europa! en op 15 augustus pas voor azie!!   god bless the world!