31.10.12

winter-wel-vaart & atelier CHAOS!het is inmiddels weer wintertijd...en alhoewel ik nog volledig 0/niet aan de winter wil denken, wordt de confrontatie met de koude alleen maar groter en zal ik me helaas moeten overgeven aan dit kille seizoen! doch ook met enkele sfeervolle uitschieters... 
waaronder de winterwelvaart de titel klinkt erg 'erg' mijns inziens, maar goed ik begrijp de woordspeling...

op 14, 15 en 16 december zal atelier CHAOS! geopend zijn. 

vrijdag de 14e december zal ik om 17.00 met jullie willen proosten op een paar sfeervolle dagen aan de lage der a. vol cultuur, theater en kunst. voor een warm onthaal dus: de gluhwein staat klaar en ik zal mijn vracht schapenvachten over mijn atelierstoelen werpen! welkom! 

meer info en een reminder later op mijn blog...