6.7.14

CHAOS in het WESTFRIES MUSEUMop 5 Juli zal onze gezamenlijke expositie worden geopend in het WESTFRIES MUSEUM. u bent van harte uitgenodigd om ons werk te komen bekijken. voor meer info: www.wfm.nl